Търси

Заглавие:   Сцена на Кръстопът 2017

Сцена на Кръстопът 2017
Театъра пътят

Театърът е път – паметен. Съкровен. Път
в синтаксиса на сълзата, в поречието на усмивката. Театърът е път сред хребетите на сърцето, сред алвеолите на тъгата. Път
в безвремието. Той е отсечка от сънища и викове, от мълчания и пориви, от белези и гърчове. Той е движение, което издължава изгревите и залезите, отвява хоризонти. Път, в който можеш да намериш себе си, но може и да се загубиш в плантации от нови светове. Път, в който сърцето ти може да излезе на километри от теб, на векове и епохи от теб. Да нямаш сърце. Театърът е път – ритуален, единствен, който може да размести всичките ти клетки, аорти, вени. Да направи от организма ти птица в просторите на простора, да разлисти в теб всичките ти мълчания и сказания. Път – величествен и приказен – антология на всичките ни утопии и надежди, футуристична версия на всичките ни версии. Театърът е път – изпълнен със сказания и митове, в който можеш да изтлееш или да се разпериш. Да се отдалечиш от времето и света или просто да ги събереш в ирисите си. Той
е всичко онова, което може да те накара да се разграничиш от всичките си значения, да пренебрегнеш всичките си мнения, да се родиш отново. Да не си се раждал. Театърът е път – магичен и светъл, една от крайните точки на всички житейски процесии. Отправна точка към несъществуващи сезони. Той е всичко това, което може да те накара да се саморазрушиш или възкръснеш, да изтлееш или разцъфтиш. Той просто е едно съвършено продължение на сърцето. Театърът е път сред ромона на дъжда, в гръмотевицата на бурите, в процепите на вятъра, в съня на чучулигата, в деколтето на историята, в епикризата на душите. Вече 21 години „Сцена на кръстопът“ е част от този път. Вече 21 години „Сцена на кръстопът“ увеличава обема на сърцата. Вече 21 години „Сцена на кръстопът“ е каляска и колесница.

Да живее Фестивалът!
Елин Рахнев


Азбучник на фестивала


А анализирай в себе си
всяко представление

Б бъди или не бъди, важно е
да бъдеш

В вярвай, че театърът ще
промени света, никога
обратното

Г гледай „Ролинг Стоунс“ в
съпътстващата програма
на Фестивала във фоайето натеатъра

Д дишай дълбоко с ирисите
си, докато гледаш

Е есенен международен
театрален фестивал „Сцена
на кръстопът“

Ж жалко, че още не си се
родил за да дойдеш на
Фестивала

З загаси сърцето, си докато
гледаш, и телефона

И изкъпан и сресан преди
всяко представление и
парфюм

Й йорик е твоя
прапрапрадядо

К Кичюка – столица на
Пловдив

Л как се казва бащата на
Фестивала

М минаха
21 години

Н недей ми спомня, беше
онзи ден

О обичам те, „Сцена на
кръстопът“
П прости ми, мила, че избрах
„Сцената“, а не почивка в
Гърция

Р Ричард III е твоята пра-
прапра майка

С „Сцена на кръстопът“ –
завинаги

Т Тоскана - квартал на
Пловдив
У учениците в
извънредна
ваканция заради
Фестивала

Ф фрасни едно мнение
на
фейса на Фестивала за
Фестивала

Х Хилари загуби изборите,
защото не е идвала на
„Сцената“

Ц цуни-муни с някоя актриса,
ако можеш

Ч чесън преди представление,
никога
Ш Шекспир или Малашинов –
това е въпросът

Щ ще те чакам, мила, за
първа среща пред билетната
каса на Сцената

Ъ ънългин, ако ти стане
кофти, че нямаш билет

Ю юбилейно 21 издание на
Фестивала

Я ясно е,
това е ФЕСТИВАЛЪТ

Елин Рахнев


Сцени |

Facebook
Запис